Netbeans için Kısayol Oluşturma

Hepimiz kod yazarken pratikler olsun isteriz.Örneğin java ‘ da System.out.println(“”)yazmak yerine sout yazıp taba basarız.

Bunu kendimiz de yaratabiliriz.Örneğin ben try yazıp tab a bastığımda try{} catch{} finally{} bloklarını getiriyorum.

Tools->Options-> Editor ->Code Templates -> Language:Java ->New

İyi çalışmalar.

Java ile Dosya Açma

Java ile dosya açmak çok basit.2 satır koddan ibaret.Bunun için Swing’in JOptionPane componentini kullanacağız.

swing’i eklemek için

import javax.swing.JOptionPane;

/*
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package openfile;

import java.io.IOException;
import javax.swing.JOptionPane;
/**
*
* @author umitunal
*/
public class OpenFile {
public static void main(String[] args) {
try{
Runtime.getRuntime().exec(“notepad C:/sda/text.txt”);

}
catch(Exception e)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
}
finally{}
}
}