Python ile Asal sayi kontrolü

#!/usr/bin/env python
#-*-coding: cp1254 -*-

def AsalKontrol(sayi):
if sayi%2==0:
return False
for deger in range(3,sayi,1):
if sayi%deger==0:
return False
break
return True
secim=int(input(“Seciminiz:”))
while True:
if secim==1:
print(“Bir sayinin asal olup olmadigini kontrol etmek istiyorsunuz?”)
sorgu=int(input(“Sayi:”))
if AsalKontrol(sorgu)==True:
print(“Girdiginiz sayi asal sayidir”)
break
else:
print(“Girdiginiz sayi asal degildir”)
break
elif secim==2:
print(“Belirli bir aralıktaki asal sayilarin listesini almak istiyorsunuz?”)
baslangic=int(input(“Baslangic degerlerini giriniz:”))
bitis=int(input(“Bitis degerlerini giriniz:”))
AsalListe=[]
for sayilar in range(baslangic,bitis,1):
if AsalKontrol(sayilar)==True:
AsalListe.append(sayilar)
print(“Asal sayi listesi:”,AsalListe)
break
elif str(secim) not in”012″:
continue
else:
pass
print(“Program sona eriyor…”)

 

Copy-paste programın sağlığına zararlıdır.Onun için hepsini aynı hizada yazdım, siz direk elinizle yazın diye:)

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>