Windows üzerinde MongoDB kurulumu

MongoDB sitesinden işletim sisteminize göre(64bit, 32bit) olan sürümü indirin. Kurulumu yapacağınız yeri belirleyin. Ben kendi bilgisayarımda C:\ sürücüsünü kullanmayı uygun gördüm. C:\ sürücüsü üzerinde MongoDB adında bir dizin oluşturup içerisine verilerin ve log kayıtlarının atacağı dizinleri şu şekilde belirliyoruz.mongodwindowsmongodb   

MondoDB içerisine logs ve data dizinlerini biz oluşturuyoruz. Ardından logs dizini içerisine mongolog.txt adında bir metin dosyası oluşturuyoruz. Bu dosyaya log kayıtları atılacak.

Artık kuruluma hazırız. Başlat -> cmd yazarak “komut istemini” sağ tılayarak yönetici modunda çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırmazssak kurulum sırasında log dosyasına yetki sorunu oluştuğuna dair kayıtlar atılacaktır.

Komut sistemine kurulum için gerekli komutu giriyoruz.

windowsmongodb2

Yukardaki komut satırını yazdıktan sonra aşağıdaki gibi successful hitabını göreceğiz.

Bundan sonra mongodb’yi servislerden bulup çalıştırmak olacak.

Çalışıp çalışmadığını görmek içinse localhost:28017 yazarsak browserımıza :

windowsmongodb3

bu ekranla karşılaşacağız.

iyi çalışmalar.

 

Android için Geliştirme Ortamı Kurulumu

Öncelikle gerekli olan programlar ;

1- Çalışma ortami için Eclipse

2-Eclipse’e kurulcak olan Android SDK

3-Java Development Kid(İlk bu kurulmalı çünkü Eclipse bu olmadan çalışmayacaktır)

 

İlk önce JDK’ mızı kuruyoruz. Sonra IDE’mizi çalıştırıyoruz.Android SDK kurulumu için Help-> Install Software diyoruz


Daha sonra Work with yerine  “  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/  “  bu bağlantıyı ekliyoruz ve Next diyoruz

Daha sonra Android SDK ‘mızın bilgsayarımızdaki yerini belirtmemiz gerekiyor.Onun için de Window > Prefences seçeneğinden kurmuş olduğumuz Android SDK ‘mızın yerini belirtiyoruz.